Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Contact

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Schoeller Süssen GmbH
Bühlstraße 14
D-73079 Süssen
Tel.: 07162/93050-15
Fax: 07162/93050-10

E-mail: bestellungen@schoeller-und-stahl.de
Internet: www.schoeller-und-stahl.de

Directie:
Gerhard Hübinger
Kurt Haselwander
Manfred Oberhofer
Peter Schmickler

Rechtbank van registratie: Amtsgericht (kantongerecht) Ulm 

Geschäftsnummer (bedrijfsnummer) HRB 541097


Btw-nummer volgens § 27a Umsatzsteuergesetz (wet op omzetbelasting):
UID DE 812 142 367

Inhoudelijk verantwoordelijke conform 6 MDStV (wet op de media):
Peter Schmickler

1. Inhoud van het online-aanbod
Schoeller Süßen GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover van zijde van Schoeller Süssen GmbH geen sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Schoeller Süssen GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van Schoeller Süßen GmbH vallen, wordt een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht indien Schoeller Süßen GmbH kennis van de inhoud heeft en als het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. Schoeller Süßen GmbH verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het moment van koppeling de betreffende gelinkte pagina's vrij waren van illegale inhoud. Schoeller Süssen GmbH heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert men zich bij dezen dan ook uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na de koppeling zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetpublicatie geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe vermeldingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke weergegeven informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen verantwoordelijk, niet degene die alleen maar via links naar de betreffende publicatie heeft verwezen.

3. Auteurs- en merkenrecht
Schoeller Süßen GmbH streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videoclips en teksten. Het auteursrecht voor beeldmateriaal uit publicaties van OZ-Verlag ligt bij deze uitgever. Alle andere inhoud is eigendom van Schoeller Süßen GmbH.
Alle binnen de internetpublicatie genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Hun loutere vermelding betekent niet dat de handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf aangemaakte objecten ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Schoeller Süßen GmbH.

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen de internetpublicatie de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens door de gebruiker nadrukkelijk vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder vermelding van enige persoonlijke gegevens of onder vermelding van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Wettelijke geldigheid van dit bewijs van afstand
Dit bewijs van afstand dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die heeft doorverwezen naar deze pagina. Voor zover onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de van toepassing zijnde rechtspositie, blijven de overige onderdelen van het document in hun inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

 

Klik hier om een beschrijving in te voeren